Gelijkstelling van inactiviteitsdagen

Opdat uw inactiviteitsdagen als effectief gepresteerde dagen in aanmerking genomen zouden worden, moet u verbonden zijn door een arbeids- of leerovereenkomst op de dag van normale werkelijke arbeid die de gelijkstelbare periode voorafgaat.

Voorbeelden:

Pierre heeft een contract dat op 1 februari begint en valt ziek op de eerste dag van het contract. Hij heeft geen recht op de gelijkstelling.

Pierre heeft een contract dat op 1 februari begint en valt ziek op de tweede dag van het contract. Hij heeft recht op de gelijkstelling.

Het in aanmerking nemen van inactiviteitsperiodes in de berekening van uw vakantiegeld kan ook aan andere voorwaarden onderworpen zijn.

De gelijkstelling van deze dagen gebeurt altijd in verhouding tot uw arbeidsstelsel.

naar boven

Gezondheid

Onder bepaalde voorwaarden worden uw inactiviteitsperiodes zoals ziekte, bevallingsrust, ongeval, profylactisch verlof wegens ziekte, moederschapsbescherming, borstvoedingspauzes voor de berekening van het vakantiegeld in aanmerking genomen.
Deze inactiviteitsperiodes moeten door een ziekenfonds erkend worden.

Onder bepaalde voorwaarden worden uw periodes van arbeidsongeval voor de berekening van het vakantiegeld in aanmerking genomen.
Deze inactiviteitsperiodes moeten erkend worden door een verzekeringsinstelling of door het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris)

Onder bepaalde voorwaarden worden uw periodes van beroepsziekte voor de berekening van het vakantiegeld in aanmerking genomen.

Deze inactiviteitsperiodes moeten door een ziekenfonds erkend worden.

naar boven

Gezin

Onder bepaalde voorwaarden worden uw inactiviteitsperiodes zoals  vaderschapsverlof, vaderschapsverlof ingeval van hospitalisatie van de moeder, vaderschapsverlof ingeval van overlijden van de moeder, adoptieverlof, pleegzorgverlof,  pleegouderverlof voor de berekening van het vakantiegeld in aanmerking genomen.
Deze inactiviteitsperiodes moeten door een ziekenfonds erkend worden.

naar boven

Economische werkloosheid

De periodes van economische werkloosheid kunnen onder bepaalde voorwaarden voor de berekening van het vakantiegeld in aanmerking komen.

De economische werkloosheid moet met name conjunctureel of uitzonderlijk van aard zijn. 

naar boven

Andere types van werkloosheid

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de periodes van lock-out, tijdelijke werkloosheid wegens staking in aanmerking komen voor de berekening van het vakantiegeld. Dit is ook zo voor feestdagen en vervangdagen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid.

naar boven

Staking

De stakingsdagen kunnen voor de berekening van het vakantiegeld in aanmerking komen, als ze door een vakbondsorganisatie erkend en geattesteerd worden.

naar boven

Andere

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de inactiviteitsperiodes omwille van burgerplichten, publiek mandaat, sociaal rechter, vakbondsopdracht,  sociale promotie  voor de berekening van het vakantiegeld in aanmerking genomen worden.

naar boven